Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Hikaye Nedir

Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Hikaye yani öykü yaşanmış ya da yaşanabilecek şekilde tasarlanmış olayları kişilere bağlı olarak belli bir yer ve zaman içinde anlatan türe hikâye denir. Önemli farklılıkları olmakla birlikte "küçük roman" şeklinde de tanımlanabilir.

Ø 19. yüzyıl sonlarında başlayıp günümüze doğru daha da gelişen hikâye, özellikle Alphonse Daudet (1840–1897) ve Guy de Maupassant (1850-1893) gibi büyük Fransız yazarlarının tekniğiyle tekâmüle ulaşmıştır. Bu iki yazar "realist" akımın yetiştirdiği zamanın ileri gelen romancılarındandır.

Ø Fransız hikâyeciliği Guy de Maupassant'ın izinden gelişmiştir.

Ø Amerikan edebiyatında özellikle mizahî hikâyeleriyle Mark Twain (1835-1910), O. Henry (1862-1910) ve bunları takiben John Steinbeck, Erskine Caldwel Batılı ünlü hikâyecilerdendir.


Hikaye Resimleri

  • 1
    Hikaye Nedir 3 yıl önce

    Hikaye Nedir

Hikaye Sunumları

  • 2
    Önizleme: 4 ay önce

    Bu sunuma açıklama eklenmemiş.

    (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
    1. Sayfa
    HİKÂYE (ÖYKÜ)Sevcan ÖZDENSultanahmet Anadolu Teknik, Anadolu Meslek ve Endüstri Meslek LisesiMüdür Yardımcısı

    2. Sayfa
    HİKÂYE (ÖYKÜ)Yaşanmış  ya  da yaşanabilecek  şekilde  tasarlanmış   olayları  kişilere  bağlı  olarak  belli  bir  yer  ve  zaman içinde   anlatan   türe  hikâye (öykü)  diyoruz.

    3. Sayfa
      HİKÂYENİN UNSURLARI OLAY:  Hikâyede  üzerinde  söz  söylenen  yaşantı  ya da  durumdur.KİŞİLER:  Olayın  oluşmasında  etkili olan ya  olayı  yaşayan  insanlardır.YER:  Olayın   yaşandığı  çevre  veya  mekândır.ZAMAN: Olayın  yaşandığı  dönem,  an   mevsim  ya  da   gündür.DİL  VE  ANLATIM: Hikâyenin dili açık,  akıcı  ve  günlük  konuşma  dilinden  farklı olarak, etkili  sözcük,  deyim  atasözü  ve  tamlamalarla   zenginleştirilmiş   güzel   bir   dil  olmalıdır.  Anlatım  ise  iki  şekilde  olur:   Hikâye  kahramanlarından  birinin ağzından  yapılan  anlatım  “hikâyede  birinci  kişili  anlatım” (ben anlatımı); yazarın  ağzından  anlatılanlar  “hikâyede  üçüncü  kişili  anlatım” (o anlatımı).

    4. Sayfa
    HİKÂYEDE PLÂN Hikâyenin    planı  da   diğer    yazı  türlerinde   olduğu  gibiüç  bölümden  oluşur; ancak bu  bölümlerin  adları  farklıdır. Bunlar:SERİM:   Hikâyenin   giriş   bölümüdür.Bu  bölümde  olayın geçtiği  çevre ,  kişiler tanıtılarak  ana  olaya giriş  yapılır.DÜĞÜM: Hikâyenin  bütün  yönleriyle  anlatıldığı en  geniş  bölümdür.ÇÖZÜM : Hikâyenin sonuç  bölümü  olup   merakın bir  sonuca bağlanarak  giderildiği bölümdür. Ancak  bütün hikâyelerde  bu plân uygulanmaz, bazı  öykülerde  başlangıç  ve sonuç  bölümü  yoktur .Bu bölümler  okuyucu  tarafından  tamamlanır.

    5. Sayfa
    Ö Y K Ü  Ç E Ş İ T L E R İ Hikâye,hayatın  bütünü  içinde  fakat  bir  bölümü  üzerine  kurulmuşderinliği  olan  bir  büyüteçtir.  Bu büyüteç  altında  kimi  zaman   olay  bir  plân içinde, kişi,  zaman,  çevre  bağlantısı  içinde   hikâye  boyuncairdelenir.  Kimi  zaman  da büyütecin  altında  incelenen  olay  değil, hayatın  küçük  bir  kesiti, insan  gerçeğinin  kendisidir.  Bu  da öykününçeşitlerini   oluşturur.   Buna  göre 1) OLAY ( KLASİK  VAK’A )  HİKÂYESİ: Bir  olayı  ele  alarak,  serim,   düğüm,   çözüm   plânıyla  anlatıp  bir sonuca  bağlayan  öykülerdir.  Kahramanlar  ve çevrenin  tasvirine  yer verilir.   Bir  fikir  verilmeye  çalışılır; okuyucuda  merak   veheyecan  uyandırılır.Bu   tür,  Fransız  yazar Guy de Maupassant ( Guy dö Mopasan) tarafından   yaygınlaştırıldığı  için  “MopasanTarzı  Hikâye”  de  denir. Bu  tarzın  bizdeki  en  önemli  temsilcileri:  Ömer  Seyfettin,   Refik  Halit   Karay, Hüseyin Rahmi  Gürpınar  ve  Reşat  Nuri  Güntekin’dir.

    6. Sayfa
    2)  DURUM   ( KESİT  )  HİKÂYESİ: Bir olayı  değil   günlük  yaşamın  her  hangi  bir  kesitini   ele  alıp  anlatan  öykülerdir   Serim,  düğüm,  çözüm  planına  uyulmaz.  Belli  bir sonucu  da  yoktur. Merak  ve  heyecandan  çok  duygu  ve  hayallere  yer  verilir;  fikre  önem   verilmez,  kişiler  kendi  doğal  ortamlarında  hissettirilir.  Olayların ve  durumların  akışı  okuyucunun  hayal  gücüne  bırakılır.Bu  tarzın  dünya  edebiyatında  ilk temsilcisi  Rus  yazar  AntonÇehov   olduğu   için  “Çehov   Tarzı Hikâye”  de denir.Bizdeki  en  güçlü  temsilcileri:Sait  Faik  Abasıyanık,  Memduh   Şevket  Esendal  ve Tarık  Buğra’dır.

    7. Sayfa
    3)  MODERN    HİKÂYE : Diğer  öykü  çeşitlerinden  farklı  olarak,  insanların  her  gün  gördükleri fakat  düşünemedikleri  bazı  durumların gerisindeki    gerçekleri,  hayaller ve  bir  takım olağanüstülüklerlegösteren  hikâyelerdir. Hikâyede  bir  tür  olarak  1920’lerde  ilk  defa  batıda  görülen   bu  anlayışın  en güçlü   temsilcisi  Fransız  Kafka’dır. Bizdeki  ilk  temsilcisi  Haldun  Taner’dir.  Genellikle  büyük  şehirlerdeki  yozlaşmış  tipleri,  sosyal  ve  toplumsal  bozuklukları ,  felsefi  bir  yaklaşımla,  ince  bir  yergi ve  yer  yer  alay  katarak,  irdeleyici  biçimde   gözler  önüne  serer.

Hikaye Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Hikaye Ek Bilgileri

  • 2
    2 yıl önce

    Hikâye Nedir?
    Bir olayın sözlü veya yazılı olarak anlatılması
    Cümle 1: Pek az kimseye göstermiş olduğu bir hoşgörüden yararlandım. - A. Ş. Hisar

  • 2
    1 yıl önce

    Hikayeler oluşturma türüne göre birden fazla kategoriye ayrılırlar.


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
Hikaye Nedir
Yazı İşlemleri